Centrum edukacyjne
mentor

Semestr 1 ap / klasa i

adres e-mail dla semestru 1AP

1m.mentormentor@gmail.com / hasło: Mentor2020

Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021

adresy e-mailowe nauczycieli:

Lp.imię i nazwiskoPrzedmiote-mail
1 Dorota Jaruta język polski jaruta@mentor.szczecin.pl
2 Agnieszka Jastrzębska język angielski jastrzebska@mentor.szczecin.pl
3 Anna Ihma-Kasprzyk matematyka kasprzyk@mentor.szczecin.pl
4. Joanna Diedtrich historia/WOS diedtrich @interia.pl lub dietrich@mentor.szczecin.pl (nie ma pomyłki w nazwisku umieszczonym w adresie)
5. Bożena Dąbrowska-Raszkowska biologia raszkowska@mentor.szczecin.pl
6. Malwina Biedzińska geografia biedzinska@mentor.szczecin.pl
7. Halina Szczepaniec chemia szczepaniec@mentor.szczecin.pl
8. Marek Psiorz fizyka/informatyka psiorz@mentor.szczecin.pl
9. Krystyna Pawłowska podstawy przedsiębiorczości pawlowska@mentor.szczecin.pl
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 1AP – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

16 stycznia 2021r. (sobota)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9.45 konsultacje w szkole /jezyk polski, język angielski, geografia, podstawy przedsiębiorczości/ stołówka/pokój nauczycielski (parter)
2. 9:55-11:25 konsultacje w szkole /biologia, WOS, historia, chemia, fizyka, informatyka/ stołówka/pokój nauczycielski (parter)
3. 11:45-13:15 język polski
4. 13:25-14:55 historia lekcja online
5. 15:00-16:30 biologia lekcja online

17 stycznia 2021r. (niedziela) nauka zdalna

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 08.15-09:45 język angielski lekcja online
2. 9:55-11:25 matematyka lekcja online
3. 11:45-13:15 geografia lekcja online