Centrum edukacyjne
mentor

Semestr 3 MA , 3MB / klasa ii

adres e-mail dla semestru 3MA i 3MB

4m.mentormentor@gmail.com / hasło: Mentor2020

adresy e-mailowe nauczycieli:

Lp.imię i nazwiskoPrzedmiote-mail
1. Iwona Gajdzińska język polski gajdzinska@mentor.szczecin.pl
2. Agnieszka Jastrzębska język angielski jastrzebska@mentor.szczecin.pl
3. Izabela Żmijewska matematyka zmijewska@mentor.szczecin.pl
4. Bożena Dąbrowska-Raszkowska przyroda/biologia rozszerzenie raszkowska@mentor.szczecin.pl lub bozenaraszk@wp.pl
5. Joanna Diedtrich wiedza o społeczeństwie dietrich@mentor.szczecin.pl (nie ma pomyłki w pisowni nazwiska w adresie mailowym)
6. Malwina Biedzińska geografia biedzinska@mentor.szczecin.pl

Plan Lekcji w roku szkolnym 2020/2021

SEMESTR 3 MA

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 1AP – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

16 stycznia 2021r. (sobota)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 08.15-09.45 konsultacje w szkole/język polski, język angielski, matematyka, geografia/ stołówka/pokój nauczycielski
2. 09.55-11:25 konsultacje w szkole/biologia, przyroda, wos/ stołówka
3. 11:45-13:15 geografia/biologia/wos
4. 13:25-14:55 matematyka lekcja online
5. 15:00-16:30 język polski lekcja online

17 stycznia 2021 r. (niedziela) nauczanie zdalne

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 08.15-09.45 biologia/geografia/wos lekcja online
2. 09:55-11:25 geografia/biologia/wos lekcja online
3. 11:45-13:15 język angielski gr.1i gr.2 lekcja online tylko dla gr.2
4. 13:25-14:55 język polski lekcja online
6 15:00-16:30 język polski

SEMESTR 3 MB

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 1AP – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

16 stycznia 2021 r. (sobota)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1 08.15-09.45 konsultacje w szkole /język polski, jezyk angielski, matematyka, geografia/ stołówka/pokój nauczycielski
2. 09.55-11:25 konsultacje w szkole /biologia, przyroda, wos/ stołówka
3. 11:45-13:15 biologia/geografia/wos lekcja online
4. 13:25-14:55 język polski lekcja online
5. 15:00-16:30 matematyka lekcja online

17 stycznia 2021 r. (niedziela) nauczanie zdalne

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9:45 biologia/geografia/wos lekcja online
2. 9:55-11:25 biologia/geografia/wos lekcja online
3. 11:45-13:15 język angielski gr.1/jezyk angielski gr.2 lekcja online tylko gr.2
4. 13:25-14:55 język polski
5. 15:00-16:30 język polski lekcja online