Centrum edukacyjne
mentor

Semestr 6 A / klasa III

adres e-mail dla semestru 6A

6m.mentormentor@gmail.com / hasło: MentorMentor2020

adresy e-mailowe nauczycieli

Lp.imię i nazwiskoPrzedmiotadres e-mail
1. Dorota Jaruta język polski jaruta@mentor.szczecin.pl
2. Agnieszka Jastrzębska język angielski jastrzebska@mentor.szczecin.pl
3. Anna Ihma-Kasprzyk matematyka annai@o2.pl
4. Bożena Dąbrowska-Raszkowska przyroda raszkowska@mentor.szczecin.pl lub bozenaraszk@wp.pl
5. Joanna Diedtrich wiedza o społeczeństwie dietrich@mentor.szczecin.pl (nie ma pomyłki w nazwisku w adresie e-mailowym)
6. Malwina Biedzińska geografia biedzinska@mentor.szczecin.pl

Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 1AP – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

10 kwietnia 2021 r. (sobota) nauka zdalna

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9:45 matematyka
2. 9:55-11:25 matematyka
3. 11:45-13:15 język polski lekcja online 4. 13:25-14:55 język polski
3. 11:45-13:15 język polski lekcja online 4. 13:25-14:55 język polski

11 kwietnia 2021 r. (niedziela) nauka zdalna

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9:45 język polski lekcja online
2. 9:55-11:25 język polski lekcja online
3. 11:45-13:15 biologia/geografia/wos lekcja online
4. 13:25-14:55 biologia/geografia/wos
5. 15:00-16:30 język angielski lekcja online

17 kwietnia 2021 r. (sobota)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1 08.15-09.45 konsultacje w szkole dla chętnych uczniów.
2 13.25-14.55 język polski online
3 15.00-15.45 język polski

18 kwietnia 2021r. r. (niedziela)nauka zdalna

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1 08.15-09.45 matematyka lekcja online
2 09.55-11.25 matematyka lekcja online
3 11.45-12.30 język angielski lekcja online