Centrum edukacyjne
mentor

Semestr 4 MA , 4 MB / klasa ii

adres e-mail dla semestru 4MA i 4MB

4m.mentormentor@gmail.com / hasło: Mentor2020

adresy e-mailowe nauczycieli:

Lp.imię i nazwiskoPrzedmiote-mail
1. Iwona Gajdzińska język polski gajdzinska@mentor.szczecin.pl
2. Agnieszka Jastrzębska język angielski jastrzebska@mentor.szczecin.pl
3. matematyka mentorszcz@poczta.onet.pl
4. Bożena Dąbrowska-Raszkowska przyroda/biologia rozszerzenie raszkowska@mentor.szczecin.pl lub bozenaraszk@wp.pl
5. Joanna Diedtrich wiedza o społeczeństwie dietrich@mentor.szczecin.pl (nie ma pomyłki w pisowni nazwiska w adresie mailowym)
6. Malwina Biedzińska geografia biedzinska@mentor.szczecin.pl

Plan Lekcji w roku szkolnym 2020/2021

SEMESTR 4 MA

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 1AP – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

20 lutego 2021r. (sobota) nauka zdalna

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 08.15-09.45 biologia/geografia/wos
2. 09.55-11:25 biologia/geografia/wos lekcje online
3. 11:45-13:15 język polski lekcja online
4. 13:25-14:55
5. 15:00-16:30 przyroda

21 lutego 2021 r. (niedziela) nauczanie zdalne

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 08.15-09.45 język angielski /grupa początkująca/grupa zaawansowana lekcja online tylko dla grupy zaawansowanej
2. 09:55-11:25 język polski lekcja online
3. 11:45-13:15 język polski
4. 13:25-14:55 przyroda lekcja online
6 15:00-16:30 przyroda

SEMESTR 4 MB

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 1AP – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

20 lutego 2021 r. (sobota) nauka zdalna

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1 08.15-09.45 biologia/geografia/wos
2. 09.55-11:25 biologia/geografia/wos lekcje online
3. 11:45-13:15
4. 13:25-14:55 język polski lekcja online
5. 15:00-16:30 język polski

21 lutego 2021 r. (niedziela) nauczanie zdalne

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9:45 język angielski /grupa początkująca/grupa zaawansowana lekcja online tylko dla grupy zaawansowanej
2. 9:55-11:25
3. 11:45-13:15 przyroda lekcja online
4. 13:25-14:55 język polski lekcja online
5. 15:00-16:30 język polski