Centrum edukacyjne
mentor

Semestr 4 MA , 4 MB / klasa ii

adres e-mail dla semestru 4MA i 4MB

4m.mentormentor@gmail.com / hasło: Mentor2020

adresy e-mailowe nauczycieli:

Lp.imię i nazwiskoPrzedmiote-mail
1. Iwona Gajdzińska język polski gajdzinska@mentor.szczecin.pl
2. Agnieszka Jastrzębska język angielski jastrzebska@mentor.szczecin.pl
3. Anna Kasprzyk matematyka annai@o2.pl
4. Bożena Dąbrowska-Raszkowska przyroda/biologia rozszerzenie raszkowska@mentor.szczecin.pl lub bozenaraszk@wp.pl
5. Joanna Diedtrich wiedza o społeczeństwie dietrich@mentor.szczecin.pl (nie ma pomyłki w pisowni nazwiska w adresie mailowym)
6. Malwina Biedzińska geografia biedzinska@mentor.szczecin.pl

Plan Lekcji w roku szkolnym 2020/2021

SEMESTR 4 MA

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 1AP – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

15 maja 2021r. (sobota)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 08.15-09.45 język polski 302
2. 09.55-11:25 PRZYRODA 302
3. 11:45-13:15 MATEMATYKA 302
4. 13:25-14:55 biologia/geografia/WOS 302/309307
5. 15:00-16:30 JĘZYK POLSKI 302

16 maja 2021 r. (niedziela)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 08.15-09.45 JEZYK POLSKI 302
2. 09:55-11:25 JĘZYK POLSKI 302
3. 11:45-13:15 matematyka 302
4. 13:25-14:55 MATEMATYKA 302
6 15:00-16:30

SEMESTR 4 MB

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 1AP – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

15 maja 2021 r. (sobota)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1 08.15-09.45 PRZYRODA 309
2. 09.55-11:25 MATEMATYKA 309
3. 11:45-13:15 JĘZYK POLSKI 309
4. 13:25-14:55 biologia/geografia/WOS 302/309/307
5. 15:00-16:30

16 maja 2021 r. (niedziela)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9:45 MATEMATYKA 309
2. 9:55-11:25 MATEMATYKA 309
3. 11:45-13:15 język polski 309
4. 13:25-14:55 JĘZYK POLSKI 309
5. 15:00-16:30 JĘZYK POLSKI 309