Centrum edukacyjne
mentor

Semestr 5 M / klasa iii

adres e-mail dla semestru 5M

6m.mentormentor@gmail.com / hasło: MentorMentor2020

adresy e-mailowe nauczycieli

Lp.imię i nazwiskoPrzedmiotadres e-mail
1. Dorota Jaruta język polski jaruta@mentor.szczecin.pl
2. Agnieszka Jastrzębska język angielski jastrzebska@mentor.szczecin.pl
3. Anna Ihma-Kasprzyk matematyka kasprzyk@mentor.szczecin.pl
4. Bożena Dąbrowska-Raszkowska przyroda raszkowska@mentor.szczecin.pl lub bozenaraszk@wp.pl
5. Bożena Dąbrowska-Raszkowska biologia raszkowska@mentor.szczecin.pl lub bozenaraszk@wp.pl
6. Joanna Diedtrich wiedza o społeczeństwie diedtrich @interia.pl lub dietrich@mentor.szczecin.pl (nie ma pomyłki w nazwisku w adresie mailowym)
7. Malwina Biedzińska geografia biedzinska@mentor.szczecin.pl

Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 1AP – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

16 stycznia 2021 r. (sobota)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9:45 konsultacje w szkole /jezyk polski, język angielski, matematyka, geografia,/ stołówka/pokój nauczycielski
2. 9:55-11:25 konsultacje w szkole/biologia, przyroda, WOS/ stołówka/pokój nauczycielski
11:45-13:15 przyroda 3.
4. 13:25-16:30 język polski lekcje online

17 stycznia 2021 r. (niedziela) nauczanie zdalne

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9:45 język polski
2. 9:55-11:25 język polski lekcja online
3. 11:45-13:15 matematyka lekcja online
4. 13:25-14:55 język angielski lekcja online