liceum ogólnokształcące
mentor

Semestr 6 LAg / klasa III

Uwaga Słuchacze semestru 6! Przypominay, że warunkiem przystapienia do egzaminów kończących szkołę jest oddanie zaległych kart pracy oraz opłacenie zaległego czesnego. W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.