liceum ogólnokształcące
mentor

Semestr 6 LAg / klasa III

Uwaga Słuchacze! Przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do egzaminów kończących szkołę jest obecność na zajęciach, wykonanie wszystkich zadanych prac kontrolnych, otrzymanie pozytywnych ocen oraz opłacenie wszystkich zaległości z tytułu opłat za czesne i egzamin maturalny (I rata).

17 grudnia 2022r. (sobota)

9:55-11:25 -biologia (egzamin) s.203

11:45-13:15 - język polski - egzamin ustny s.302

13:15-14:55 - matematyka (egzamin ustny) s.209

15:00-16:30

18 grudnia 2022r. (niedziela)

08:15-09:45 - język angielski + egzamin ustny s.206

09:55-11:25 - język angielski + egzamin ustny s.206