Centrum edukacyjne
mentor

Semestr 3 M / klasa II

adres e-mail dla semestru 3M

2m.mentormentor@gmail.com / hasło: Mentor2020

adresy e-mailowe nauczycieli:

Lp.imię i nazwiskoPrzedmiotadres e-mail
1. Iwona Gajdzińska język polski gajdzinska@mentor.szczecin.pl
2. Agnieszka Jastrzębska język angielski jastrzebska@mentor.szczecin.pl
3. Malwina Biedzińska geografia/rozszerzenie biedzinska@mentor.szczecin.pl
4. Anna Ihma-Kasprzyk matematyka annai@o2.pl
5. Joanna Diedtrich wiedza o społeczeństwie/rozszerzenie diedtrich @interia.pl
6. Bożena Dąbrowska-Raszkowska przyroda raszkowska@mentor.szczecin.pl
7. Bożena Dąbrowska-Raszkowska biologia/rozszerzenie raszkowska@mentor.szczecin.pl

Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 3 M – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.

15 maja 2021r. (sobota)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9:45 MATEMATYKA 203
2. 9:55-11:25 JĘZYK POLSKI 203
3. 11:45-13:15 BIOLOGIA/GEOGRAFIA/WOS 203/209/307
4. 13:25-14:55 JĘZYK POLSKI 203
5. 15:00-16:30

16 maja 2021 r. (niedziela)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1. 8:15-9:45 JĘZYK POLSKI 203
2. 9:55-11:25 BIOLOGIA/GEOGRAFIA/WOS 203/209/307
3. 11:45-13:15 BIOLOGIA/GEOGRAFIA/WOS 203/209/307
4. 13:25-14:55 BIOLOGIA/GEOGRAFIA/WOS 203/209/307
5. 15:00-16:30