liceum ogólnokształcące mentor

Semestr 3 LA / klasa II

Plan lekcji

25 września 2021 r. (sobota)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1 09:00-09:45 spotkanie organizacyjne z opiekunem semestru p. Bożeną Dąbrowską-Raszkowską 203
2 09:45-09:55 PRZERWA
3 09:55-11:25 fizyka 206
4 11:25-11:45 PRZERWA
5 11:45-13:15 geografia 307
6 13:15-13:25 PRZERWA
7 13:25-14:55 język polski 303
8 14:55-15:00 PRZERWA
9 15:00-16:30 biologia/geografia/historia 203/307/304

26 września 2021 r. (niedziela)

Lp.GodzinaPrzedmiotSala
1 08:15-09:45 język polski 303
2 09:45-09:55 PRZERWA
3 09:55-11:25 język angielski 309
4 11:25-11:45 PRZERWA
5 11:45-13:15 historia 304
6 13:15-13:25 PRZERWA
7 13:25-14:55 historia 304
8 14:55-15:00 PRZERWA
9 15:00-16:30 biologia/geografia/historia 203/307/304

adres e-mail dla semestru 3 LA

2m.mentormentor@gmail.com / hasło: Mentor2020

adresy e-mailowe nauczycieli:

Lp.imię i nazwiskoPrzedmiotadres e-mail
1. Dorota Jaruta język polski jaruta@mentor.szczecin.pl
2. Anna Heppner język angielski
3. Malwina Biedzińska geografia biedzinska@mentor.szczecin.pl
4. Beata Karbowińska matematyka
5. Renata Dudek historia
6. Halina Szczepaniec chemia
7. Bożena Dąbrowska-Raszkowska biologia raszkowska@mentor.szczecin.pl
8. Jolanta Psiorz fizyka
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJI ONLINE W TEAMS? INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 1. Wejdź na stronę www.office.com, przejdź do logowania. Login słuchacza składa się z: pierwszej litery imienia, po której stawiamy kropkę, po niej nazwisko, np. j.kowalski@mentorszczecin.onmicrosoft.com (Uwaga, w loginach użyto tylko małych liter, nie ma znaków polskich!) Hasło: Mentor2020. (kropka jest częścią hasła). Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu w pionowym pasku z lewej strony pojawią się ikonki do poszczególnych aplikacji. Wchodzimy w ikonkę oznaczoną literą „T” (Teams). 3. Otworzy się okno z nazwami zespołów / przedmiotów, do których zostaliście Państwo przypisani przez nauczycieli, np. 3 M – JĘZYK POLSKI. O godzinie, o której rozpoczyna się lekcja klikacie w dany przedmiot i dołączacie do spotkania.