Rekrutacja

Aktualnie prowadzimy rekrutację
na rok szkolny 2022 / 2023
do następujących szkół: 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Do szkoły podstawowej dla dorosłych mogą zapisać się osoby, które ukończyły lub ukończą w danym roku 18 lat, poniżej 18. roku życia na prośbę rodziców. Zapewniamy zdobycie wykształcenia podstawowego oraz zawodu w tym samym czasie (kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, według zainteresowań słuchaczy - od klasy VIII).

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zostań słuchaczem naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych MENTOR w Szczecinie bez egzaminu wstępnego. Wystarczy, że złożysz w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej wraz z podaniem. Pamiętaj jednak, że Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania Formalne / Dokumenty

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  1. Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej
  2. Trzy fotografie
  3. Dowód osobisty do wglądu
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
  1. Podanie o przyjęcie do liceum
  2. Oryginał świadectwa ukończenia 8 letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
  3. Trzy fotografie
  4. Dowód osobisty do wglądu