Rekrutacja na Rok Szkolny

 

J

Oferujemy

– naukę w przyjaznej atmosferze sprzyjającej zdobywaniu wiedzy oraz nawiązywaniu znajomości
– zdobycie wykształcenia podstawowego oraz zawodu w tym samym czasie (kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, według zainteresowań słuchaczy – od klasy VIII)
– naukę w trybie weekendowym co 2 tygodnie
– dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, j. obcy, matematyka)
– przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
– naukę języków obcych i informatyki w grupach do 15 osób
– lekcje prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dorosłymi kadrę, nauczycieli-egzaminatorów
– zajęcia w nowoczesnych i wyposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach
– oferty promocyjne dla absolwentów szkoły podstawowej kontynuujących naukę w naszym liceum
– indeks