Promocje
Centrum edukacyjnego mentor

Logo białe

Sam zdecyduj, czy chcesz skorzystać z naszych promocji!

Zarówno Słuchacze, jak i Kandydaci do naszych szkół mogą skorzystać z następujących promocji i gratisów:

Dla Słuchaczy, którzy:

Kurs pierwszej pomocy

przedmedycznej ​

dla wszystkich Słuchaczy - GRATIS!

Zwolnienie z części opłat czesnego

dla słuchaczy w trudnej sytuacji finansowej