Liceum Ogólnokształcące
Dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Język polski, biologia/historia - do wyboru.
<

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to dobry wybór dla...

… osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Ukończenie liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy i daje możliwości dalszego kształcenia.
Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmujemy do klasy 2.

Trochę historii i faktów...

W ciągu zgoła 20 lat naszego istnienia szkołę ukończyło ponad 1000 absolwentów, z czego ponad 800 otrzymało świadectwo dojrzałości/zdało maturę. Wielu z nich ukończyło wyższe uczelnie i odnosi sukcesy w pracy zawodowej.

Naszą kadrę stanowią pedagodzy z wieloletnią praktyką zawodową. To ludzie, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują wiedzę naszym uczniom. Tworzą przy tym wspaniałą atmosferę szkoły przyjaznej słuchaczom – obok dbałości o najwyższą jakość kształcenia zapewniają realizację programów nauczania zgodnie ze standardami MEN. Większość grona pedagogicznego stanowią nauczyciele dyplomowani, posiadający status: liderów, weryfikatorów, egzaminatorów z języka polskiego, języków obcych, geografii, historii,  matematyki, biologii.

Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym. W każdej pracowni przedmiotowej jest sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.  Każdy ze słuchaczy ma swoje stanowisko pracy. Dwa profesjonalne laboratoria językowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Nauczyciele na lekcjach stosują nowoczesne technologie informacyjne wykorzystując: tablice interaktywne, rzutniki multimedialne itp. 

Prężnie działa Samorząd Szkolny, który organizuje bezpłatne wyjścia do kina, teatru. Tradycją szkoły są Studniówki, Wigilie.