Liceum Ogólnokształcące
Dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Mentor

 

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy rekrutację do liceum ogólnokształcącego: 
– trzyletniego na semestry wyższe (od semestru czwartego) 
– czteroletniego – od klasy 1 i semestry wyższe.

– dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej od semestru trzeciego (LO 4-letnie)
 Ukończenie nauki w liceum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język polski, biologia/geografia/WOS/historia - do wyboru.
Przedmiot uzupełniający - przyroda (liceum trzyletnie), elementy prawa i elementy ratownictwa medycznego (liceum czteroletnie)
Języki obce do wyboru – angielski, niemiecki, rosyjski
Informatyka - zajęcia prowadzone w grupach

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to dobry wybór dla...

… osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie, nie rezygnując z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Ukończenie liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy i daje możliwości dalszego kształcenia.
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przyjmujemy do klasy 2.

Trochę historii i faktów...

W ciągu zgoła 20 lat naszego istnienia szkołę ukończyło ponad 1000 absolwentów, z czego ponad 800 otrzymało świadectwo dojrzałości/zdało maturę. Wielu z nich ukończyło wyższe uczelnie i odnosi sukcesy w pracy zawodowej.

Naszą kadrę stanowią pedagodzy z wieloletnią praktyką zawodową. To ludzie, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują wiedzę naszym uczniom. Tworzą przy tym wspaniałą atmosferę szkoły przyjaznej słuchaczom – obok dbałości o najwyższą jakość kształcenia zapewniają realizację programów nauczania zgodnie ze standardami MEN. Większość grona pedagogicznego stanowią nauczyciele dyplomowani, posiadający status: liderów, weryfikatorów, egzaminatorów z języka polskiego, języków obcych, geografii, historii, wos-u, matematyki, biologii.

Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym. W każdej pracowni przedmiotowej jest sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Zajęcia z informatyki odbywają się w podziale na grupy, w dwóch dobrze wyposażonych pracowniach, każdy ze słuchaczy ma swoje stanowisko pracy. Dwa profesjonalne laboratoria językowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Nauczyciele na lekcjach stosują nowoczesne technologie informacyjne wykorzystując: tablice interaktywne, rzutniki multimedialne itp. Zajęcia językowe, z matematyki oraz informatyki prowadzone są w podziale na grupy.

Najlepsi słuchacze otrzymują nagrody pieniężne fundowane przez właściciela Centrum Edukacyjnego „Mentor”. Osoby wyróżniające się nauką i frekwencją będą miały możliwość skorzystania ze specjalistycznych kursów zawodowych. Prężnie działa Samorząd Szkolny, który organizuje bezpłatne wyjścia do kina, teatru. Tradycją szkoły są Studniówki, Wigilie.

Jesteśmy jedną z niewielu szkól dla dorosłych, gdzie słuchacz ma możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologa i prawnika.