Kursy i Szkolenia

Kursy Eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego

Kursy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego przygotowują słuchaczy do zdania egzaminów z zakresu przedmiotów nauczanych odpowiednio – w szkole podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym. Egzamin jest zdawany przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Uzyskanie pozytywnych wyników jest równoznaczne z otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / liceum ogólnokształcącego.

W Centrum Edukacyjnym „Mentor” kursy eksternistyczne trwają 1 rok: semestr pierwszy – od października do stycznia, semestr drugi – od lutego do maja. Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach, są prowadzone przez wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrę nauczycieli, w miłej i sprzyjającej nauce atmosferze.

Szkoła Podstawowa

*do wyboru jeden spośród trzech języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski

Liceum Ogólnokształcące

*do wyboru jeden spośród trzech języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski