Kursy i Szkolenia

Kursy Eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego

Kursy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego przygotowują słuchaczy do zdania egzaminów z zakresu przedmiotów nauczanych odpowiednio – w szkole podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym. Egzamin jest zdawany przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Uzyskanie pozytywnych wyników jest równoznaczne z otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / liceum ogólnokształcącego.

W Centrum Edukacyjnym „Mentor” kursy eksternistyczne trwają 1 rok: semestr pierwszy – od października do stycznia, semestr drugi – od lutego do maja. Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach, są prowadzone przez wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrę nauczycieli, w miłej i sprzyjającej nauce atmosferze.

Szkoła Podstawowa

Lp.Zajęcia Edukacyjne Semestralny wymiar godzin w rocznym cyklu kształcenia Suma godzin w rocznym okresie cyklu kształcenia
1 Język polski SEMESTR I - 30
SEMESTR II -30
60
2 Język obcy* SEMESTR I - 20
SEMESTR II - 20
40
3 Historia SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
4 WOS SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
5 Geografia SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
6 Biologia SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
7 Chemia SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
8 Fizyka SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
9 Matematyka SEMESTR I - 30
SEMESTR II -30
60
10 Informatyka SEMESTR I - 10
SEMESTR II - 10
20
Suma Godzin w Semestrze SEMESTR I - 150
SEMSTR II - 150
300
Suma godzin w cyklu edukacyjnych 300

*do wyboru jeden spośród trzech języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski

Liceum Ogólnokształcące

Lp.Zajęcia Edukacyjne Semestralny wymiar godzin w rocznym cyklu kształcenia Suma godzin w rocznym okresie cyklu kształcenia
1 Język polski SEMESTR I - 15
SEMESTR II -25
40
2 Język obcy* SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
3 Historia SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
4 WOS SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
5 Geografia SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
6 Biologia SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
7 Chemia SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
8 Fizyka SEMESTR I - 10
SEMESTR II -10
20
9 Matematyka SEMESTR I - 15
SEMESTR II -20
35
10 Informatyka SEMESTR I - 5
SEMESTR II -5
10
11 Podstawy Przedsiębiorczości SEMESTR I - 5
SEMESTR II -5
10
Suma Godzin w Semestrze SEMESTR I - 110
SEMSTR II - 130
240
Suma godzin w cyklu edukacyjnych 240

*do wyboru jeden spośród trzech języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski