Pełna Oferta Centrum Edukacyjnego MENTOR


Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Do szkoły podstawowej dla dorosłych mogą zapisać się osoby, które ukończyły 16 lat.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Do liceum ogólnokształcącego przyjmujemy absolwentów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej (od klasy 2) oraz  tych, którzy nie ukończyli nauki w szkole dziennej.


Kurs – Egzamin Ósmoklasisty

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
Nauczanie modułowe wg typów zadań egzaminacyjnych.

Kursy i Szkolenia

Kursy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.

Promocje

Sam zdecyduj, czy chcesz skorzystać z naszych promocji!