Lp.Zajęcia Edukacyjne Semestralny wymiar godzin w rocznym cyklu kształcenia Suma godzin w rocznym
okresie cyklu kształcenia
Semestr ISemestr II
1. język polski152540
2.język obcy* 101525
3. historia 101020
4.wiedza o społeczeństwie101020
5. geografia 101020
6. biologia 101020
7. chemia 101020
8. fizyka 101020
9. matematyka 152035
10. informatyka 5510
11.podstawy przedsiębiorczości5510
Suma godzin w semestrze 110130240
Suma godzin w cyklu edukacyjnym 240

*do wyboru jeden spośród trzech języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski