OFERTA – JESIEŃ 2022 – KROK PO KROKU

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ, ZOSTAŃ NASZYM SŁUCHACZEM I OSIĄGNIJ SUKCES!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCHKURSY DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy rekrutację do liceum ogólnokształcącego: 
– trzyletniego na semestr szósty
– czteroletniego – od klasy 1 i semestry wyższe; w tym  do klasy 4
– dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły branżowej I stopnia od semestru trzeciego (LO 4-letnie).
Szkoła podstawowa dla dorosłych przyjmuje:
– absolwentów szkoły podstawowej (sześcioletniej), którzy ukończyli szkołę do 2016 r.
– osoby, które nie ukończyły nauki w klasie VII lub VIII  szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Prowadzimy nabór na kursy do egzaminu ósmoklasisty oraz przedmiotów maturalnych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:
– język polski
– matematyka
– język angielski, j. niemiecki
EGZAMIN MATURALNY:
– język polski
– matematyka
– język angielski, j. niemiecki
– biologia
– chemia
– geografia – historia
– wiedza o społeczeństwie