Poniżej publikujemy zmienione ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO w związku z epidemią COVID-19 obowiązujące podczas egzaminów zewnętrznych – matury oraz egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowe wytyczne znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. poz. 679).