W styczniu 2022 roku (15-16 i 22-23) odbywają się egzaminy semestralne. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na którymś z egzaminów, słuchacz może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym – 19 lub 20 lutego 2022 r.