Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9:00. Absolwenci wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym (od ulicy Królowej Jadwigi) od godziny 8:15. Egzamin jest przeprowadzany według wytycznych sanitarnych obowiązujących w terminie głównym określonych przez MENiN oraz GIS.