Wyniki sesji maturalnej maj-czerwiec 2021 zostaną ogłoszone 5 lipca 2021 roku. Absolwenci mogą odbierać świadectwa maturalne od godziny 12:00 w sekretariacie szkoły. Ponadto, istnieje możliwość sprawdzenia wyników za pośrednictwem serwisu OKE w Poznaniu po zalogowaniu się na swoje konto – login i hasło dostępne w sekretariacie szkoły.
Jednocześnie przypominamy, że absolwent, który nie zdał matury z jednego przedmiotu obowiązkowego, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w dniu 24 sierpnia 2021 roku. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie w sekretariacie szkoły deklaracji (link do deklaracji dostępny poniżej) nie później niż 12 lipca 2021 roku.
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/677/m_7_2314.pdf