Przypominamy, że w semestrze wiosennym – do odwołania – zajęcia w szkole odbywają się w formie zdalnej według planu lekcji umieszczonego w STREFIE SŁUCHACZA. Jeśli w planie lekcję oznaczono opisem “online”, jest ona realizowana za pośrednictwem aplikacji Teams. W przypadku braku dostępu do aplikacji lub innych trudności technicznych prosimy o kontakt z sekretariatem.