Przypominamy, że 08 lutego 2021 r. mija termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej. Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2020/21:
– nie przeprowadza się części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków nowożytnych,
– egzamin z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowy.

ZMIANY W DEKLARACJACH MATURALNYCH

CZĘŚĆ USTNA
Jeśli maturzysta nie wprowadzi w deklaracji dotyczącej części ustnej żadnych zmian, to egzaminy te zostaną anulowane z mocy prawa.

PRZEDMIOTY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
Jeśli zdający rezygnuje ze zdawania przedmiotu w zakresie rozszerzonym, jest zobowiązany dokonać korekty w deklaracji maturalnej nie później niż 8 lutego 2021 r. Jeśli maturzysta nie wprowadzi żadnych zmian i nie zgłosi się na egzamin, na świadectwie zostanie wpisana wartość 0%, a przystąpienie do matury na poziomie rozszerzonym w kolejnej sesji będzie płatne.

Podstawa prawna:

  1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacją ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314),
  2. aktualizacja (z dnia 29. 12. 2020 r.) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.
    (https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja.pdf).