Uwaga Słuchacze!
Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Zjazd zaplanowany na 9-10.01.2021 r. zostaje przeniesiony na 10-11.04.2021 r.
2. Zajęcia podczas zjazdu 16-17.01.2021 r. będą przebiegały dwutorowo – zdalnie i stacjonarnie: 
– w sobotę w godz. 8:15-11:25 wg załączonego planu odbędą się konsultacje indywidualne dla chętnych w szkole; 
– pozostałe zajęcia zaplanowane na sobotę i niedzielę będą realizowane według planu lekcji dostępnego w STREFIE SŁUCHACZA.
3. Egzaminy semestralne będą miały formę pisemną i odbędą się w następujący sposób: 

  • od wtorku 12.01 arkusze egzaminacyjne wraz z instrukcją będą dostępne na platformie e-learningowej oraz na skrzynce pocztowej grupy;
  • rozwiązane arkusze należy przesłać nauczycielom do piątku 15.01.2021 r. do godziny 18:00.
    4. Egzaminy w terminie dodatkowym oraz poprawkowe odbędą się podczas zjazdów w lutym 2021 r.