Egzaminy semestru VI odbędą się zdalnie w formie pisemnej poprzez rozwiązanie arkuszy umieszczonych na platformie e-learningowej oraz na skrzynkach pocztowych grup. Arkusze należy rozwiązać do 11.12.2020 r. do godziny 18 i przesłać nauczycielom uczącym do sprawdzenia.