zajęcia podczas najbliższego zjazdu będą przebiegały dwutorowo – zdalnie i stacjonarnie: 

1. w sobotę w godz. 8:15-11:15 wg załączonego planu odbędą się konsultacje dla semestrów najwyższych – 5. i 6; od lekcji nr 5. grupy 5AM i 6A realizują zajęcia zdalne;

 2. semestry niższe: 1AP, 2M, 3MA, 3MB cały zjazd pracują zdalnie; 3. począwszy od najbliższego zjazdu poprzez nauczanie zdalne należy rozumieć: 
– lekcje “korespondencyjne” – materiały do zajęć proporcjonalnie do liczby lekcji zostaną umieszczone na platformie i wysłane na skrzynki -mailowe grup,
 – lekcje online prowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams.
Instrukcja logowania do aplikacji Teams została umieszczona w strefie słuchacza.