Przypominamy, że należy dokonać wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym:
– klasa 1 AP – biologia / geografia / historia
– klasa 3 M – biologia / geografia / wos.
Listy z deklaracjami znajdują się w sekretariacie szkoły.