Informujemy słuchaczy semestrów najwyższych – piątego i szóstego – którzy zamierzają przystąpić do matury w bieżącym roku szkolnym, że do 30 września 2020 r. należy złożyć wstępną deklarację maturalną.