Uwaga Słuchacze, proszę zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi nauki w bieżącym roku szkolnym:

1. lekcje do końca roku szkolnego będą miały formę zdalną /on-line,
2. ulega zmianie harmonogram zjazdów – odbędą się jeszcze dwa: 30-31.05 oraz 06-07.06,
3. wszystkie egzaminy semestralne będą miały formę pisemną; z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki odbędzie się tylko jeden egzamin,
4. słuchacze otrzymają dostęp do arkuszy egzaminacyjnych za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz na skrzynce e-mailowej grupy w poniedziałek 01.06 z obowiązkiem odesłania do nauczyciela do niedzieli 07.06 do godziny 14:00,
5. podczas ostatniego zjazdu – 06-07.06 odbędą się w szkole konsultacje dla słuchaczy – (harmonogram konsultacji w STREFIE SŁUCHACZA), 
6. plan zajęć do końca roku szkolnego będzie dostępny od środy 27.05.