Słuchacze klas III, którzy 24 kwietnia 2020 r. ukończyli szkołę, mogą odbierać świadectwa od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godzinach od 11:00-13:00.