W związku z tym, że zawieszenie zajęć w szkołach w tradycyjnej formie przedłużono do 26 kwietnia 2020 r. – informujemy, najbliższy zjazd 18-19.04.2020 r. odbędzie się w ramach kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy e-learningowej.

We wtorek 14 kwietnia 2020 r. zostaną opublikowane szczegółowe informacje na temat egzaminów semestru VI.

Jednocześnie – za komunikatem MEN – informujemy, że ulega zmianie kalendarz egzaminów maturalnych – odbędą się one najwcześniej w drugiej połowie czerwca. O dokładnych terminach zdający zostaną poinformowani co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.