PRÓBA MATURALNA CKE, 02-08.042020 r.

Informujemy, że szkoły Mentor i Maxima przystępują do próby maturalnej  organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach 02-08.04.2020 r. (szczegółowy harmonogram w tabeli poniżej) adresowanej do słuchaczy ostatniego semestru.
Udział w niej słuchaczy semestru szóstego jest dobrowolny.


            Organizacja egzaminów:

  1. Każdego dnia ok. godziny 9:00 i 14:00 na stronach internetowych CKE (cke.gov.pl) oraz OKE Poznań (oke.poznan.pl) będą umieszczane próbne arkusze maturalne.
  2. Słuchacze przystępują do ich rozwiązania w jeden ze sposobów:
    – drukują cały arkusz i w nim zapisują odpowiedzi,
    – w edytorze tekstów, na swoim komputerze, zapisują tylko rozwiązania, pamiętając o numeracji odpowiedzi,
    – zapisują odpowiedzi ręcznie na kartkach formatu A-4.
  3. Po zakończeniu pracy z arkuszem słuchacze przesyłają rozwiązania e-mailem nauczycielom uczącym poszczególnych przedmiotów. W przypadku wyboru pierwszego lub trzeciego sposobu zapisu odpowiedzi – skanujemy kartki i przesyłamy jako załącznik do e-maila. W przypadku zapisu rozwiązań w edytorze tekstów zapisujemy plik w komputerze i również w formie załącznika przesyłamy do nauczyciela. 
  4. Termin przesłania rozwiązań do nauczyciela: egzaminy rozpoczynające się o 9:00 przesyłamy do 12:30; o 14:00 przesyłamy do 17:30.
TERMIN PRZEDMIOT / POZIOM (PP/PR)
czwartek 02 kwietnia , g. 9:00
czwartek 02 kwietnia, g. 14:00
język polski – pp
język polski – pr
piątek 03 kwietnia, g. 9:00 matematyka – pp
poniedziałek 06 kwietnia, g. 9:00
poniedziałek 06 kwietnia, g. 14:00
język angielski – pp
język angielski, pr
wtorek 07 kwietnia, g. 9:00 biologia – pr
wos – pr
wtorek 07 kwietnia, g. 14:00 geografia – pr
środa 08 kwietnia, g. 14:00 historia – pr