Drodzy Słuchacze,
w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Polski i rozporządzeniem MEN – do 10 kwietnia 2020 r. realizacja podstawy programowej i zajęć w szkołach odbywa się na odległość. Wobec tego najbliższe dwa zjazdy – 28-29.03 i 04-05.04 – tak samo jak poprzedni będziemy realizować zdalnie. Materiały do pracy z przedmiotów zaplanowanych do realizacji w planie zajęć są umieszczone na platformie e-learningowej oraz zostały przesłane na konto e-mail poszczególnych grup (loginy i hasła do skrzynek pocztowych znajdują się w STREFIE SŁUCHACZA po zalogowaniu), zakładka PLAN LEKCJI. Wykonane zadania, w formach wskazanych przez nauczycieli, odsyłacie Państwo bezpośrednio do nauczyciela danego przedmiotu (konta pocztowe nauczycieli zostały umieszczone w STREFIE SŁUCHACZA po zalogowaniu)zakładka PLAN LEKCJI, wpisując w temacie IMIĘ I NAZWISKO oraz SEMESTR (np. Jan Kowalski, semestr 1M). Wszystkie prace zostaną ocenione i będą podstawą do klasyfikacji.
Jednocześnie informujemy, że zjazd zaplanowany na 25-26.04 został przeniesiony na 18-19.04.2020 r. Wierzymy, że wówczas będziemy mogli spotkać się już w szkole, realizując tradycyjne lekcje.
Przypominamy, że do Państwa dyspozycji jest sekretariat szkół, z którym można się kontaktować telefonicznie i e-mailowo.

Życzymy dużo zdrowia, siły i cierpliwości!
Pracownicy szkół Mentor i Maxima