Aby uzyskać dostęp do platformy e-learningowej, należy:
1. wejść na platformę przez stronę szkoły www.mentor.szczecin.pl (zakładka PLATFORMA znajduje się w górnym pasku),
2. wpisać login i hasło, które zostało przysłane na podany w szkole adres e-mail; podczas pierwszego logowania system zażąda od razu zmiany hasła,
3. po dokonaniu zmiany hasła, należy ponownie zalogować się na swoje konto i można korzystać z platformy.

Jednocześnie informujemy, że dane na platformę są wprowadzane stopniowo. Prosimy o cierpliwość.

Kontakt z sekretariatem szkoły jest możliwy za pośrednictwem:
– telefonu – (91) 488-49-31, 781-990-488,
– e-mail – mentorszcz@poczta.onet.pl