Informujemy słuchaczy semestru VI, że 14 marca 2020 r. odbędzie się próbny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym – język polski, język angielski, matematyka.