Słuchacze, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminów semestralnych, mogą zdać je w terminie dodatkowym po uprzednim złożeniu podania w sekretariacie szkoły. Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin złożenia egzaminów to 29 lutego 2020 r.