01 grudnia 2019 r. słuchacze naszej szkoły uczestniczyli w projekcie edukacyjnym “Lekcja w kinie”. W najstarszym kinie świata Pionier 1907 obejrzeli najnowszy film Jana Komasy “Boże Ciało”. Stał się on okazją do integracji zespołów międzyklasowych oraz ciekawych dyskusji na lekcjach języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.